LEGO® Set:  10013 Open Freight Wagon

Name: Open Freight Wagon
Price: $17
Pieces: 121
Release year: 2001
description: Open Freight Wagon