LEGO® Set:  30556 DOTS Mini Frame

Name: DOTS Mini Frame
Pieces: 85