LEGO® Set:  77942 Fiat 500

Name: Fiat 500
Price: $13.99
Pieces: 960