LEGO® Set:  21057 Singapore

Name: Singapore
Price: $13.99
Pieces: 827