LEGO® Set:  71034 Series 23

Name: Series 23
Price: $13.99
Pieces: 8