LEGO® Set:  850997 Princess Leia Key Chain

Name: Princess Leia Key Chain
Price: $4.99
Pieces: 1
Release year: 2014
Description: Princess Leia Key Chain