LEGO® Set:  21204 LEGO® Fusion Town Master

Name: LEGO® Fusion Town Master
Price: $34.99
Pieces: 256
Release year: 2014
Description: LEGO® Fusion Town Master