LEGO® Set:  4486 MINI AT-ST™ & Snowspeeder™

Name: MINI AT-ST™ & Snowspeeder™
Price: $4
Pieces: 76
Release year: 2003
description: MINI AT-ST™ & Snowspeeder™