LEGO® Set:  4488 MINI Millennium Falcon

Name: MINI Millennium Falcon
Price: $7
Pieces: 87
Release year: 2003
description: MINI Millennium Falcon