LEGO® Set:  41527 Rokit

Name: Rokit
Price: $4.99
Pieces: 66
Release year: 2015
Description: Rokit