LEGO® Set:  80007 Iron Bull Tank

Name: Iron Bull Tank
Price: $50
Pieces: 430
Release year: 2020